Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701154

Aşağıdakilerden hangisinde “din” kelimesinin kökü olan “religio”dan gelmektedir. Latince’de “religio” kelimesi ise “religare” ve “religere” kökünden gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “religare” kökünün tam karşılığı verilmiştir?


Bir işi mükerreren ve dikkatlice yapmaları ve dolayısıyla sürekli yapılan ibâdet ve ayinleri ifade eder.

Bir işin, mükerreren ve dikkatlice yapılmasını ifade eder.

İnsanların din yoluyla Tanrı’ya ve birbirlerine bağlanmalarını ifade eder.

İtaat altına alma, köleleştirme, inanma, borçlu olmayı ifade eder.

Kanun, hüküm ve yargı gibi anlamları ifade eder.


Yanıt Açıklaması:

Dine gelince; Batı dillerinde din (religion) sözcüğü, köken itibariyle Latince ‘religio’dan gelmekte, “religio” da, Lucretius (M.Ö. 99 - M.Ö. 55) ve Cicero’nun (M.Ö. 106 - M.Ö. 43) verdikleri bilgilere göre ‘religare’ veya ‘religere’ kökünden gelmektedir. Religare anlamında (Lucretius) insanların din yoluyla Tanrı’ya ve birbirlerine bağlanmaları, ‘religere’ anlamında (Cicero) ise bir işi mükerreren ve dikkatlice yapmaları ve dolayısıyla sürekli yapılan ibâdet ve ayinler anlatılmak istenmektedir. Wilfred Cantwell Smith, Batı dillerinde dinin (religion) bugünkü anlamıyla din olarak kullanılması için bazı süreçlerden geçildiğini ve bugün itibariyle Batı ve Doğu dillerinde tekil biçiminde din ve çoğul halinde dinler olarak anlamlandırıldığını ifade etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum