Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701901

Sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardan hangisi Antik Yunan ve Roma uygarlıkları felsefesinden esinlenmektedir?


Klasik yaklaşım

Modern yaklaşım

Liberal yaklaşım

Toplumcu yaklaşım

Post-modern yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Klasik yaklaşım, Antik Yunan ve Roma uygarlıkları felsefesinden esinlenen yaklaşımdır. Bir bakıma sivil toplum yasalara uygun davranan, dostluk geliştiren, özgürlük ile otorite arasında denge sağlayan, insandaki erdemle devlete yararlı olan yurttaşlar kümesi anlamındadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum