Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703052

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal işlevlerine yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal işlevlerinden biri kamu otoritesiyle halkın kaynaşmasını sağlamaktır.

Sivil toplum kuruluşları sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlar.

Sivil toplum kuruluşları sosyo-ekonomik dayanışmaya katkı sağlar.

Sivil toplum kuruluşları bireysel zenginlikle büyümeyi amaçlar.

Sivil toplum kuruluşları toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal işlevlerinden bir başkası da kamu otoritesi ile halkın kaynaşmasını sağlamak boyutudur. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal işlevlerinden bir diğeri ise sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıdır. Genel olarak ekonomik sistemlerdeki sektörler özel, devlet ve üçüncü sektör biçiminde gruplanır. Burada üçüncü sektör ile mülkiyet açısından ne özel ne de devlete ait olmamak anlatılmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal işlevlerinden bir başkası ise sosyo-ekonomik dayanışmanın sağlanmasına katkıdır. Bu açıdan ilk akla gelen yoksulluğun önlenmesi ve yoksullukla mücadele ifade edilebilir. Sivil toplum kuruluşlarının sosyo-ekonomik dayanışma konusundaki bir diğer örneği de toplumsal dayanışmadır. Özellikle büyük kentlerde kurulan hemşehri dernekleri, üyeleri arasında dayanışmayı sağlayarak birlik oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum