Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703167

I- Reel ekonomiye katkı
II- Gereksinim duyan toplumsal kesimlere ayni ve nakdi destek
III- Eğitsel ve demokratikleşme odaklı çalışmalar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sivil toplumun ekonomik işlevine yönelik uygulamalardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Eğitsel ve demokratikleşme sivil toplumun kültürel işlevine yöneliktir.

Yorumlar
  • 0 Yorum