Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1078639

I. Öğrencilerin mezuniyet sonrası topluma dahil olduklarına bilinçli birer vatandaş olmalarını sağlaması. II. Öğrencilere öğretim programındaki kazanımlara bağlı olarak zorunlu ya da seçmeli ders bağlamında hizmet temelli etkinliklere katılma fırsatı sunulması. III. Ders içeriği bağlamındaki kazanımları toplumdaki bireylerle etkin ve yapıcı bir işbirliği içinde edinilmesine yönelik öğretim üyesinin hizmet etkinliğini gerçekleştirecek ve bu hizmetten etkilenecek tarafları bilinçli olarak seçmesi ve bir araya getirmesi. IV. Öğrencilerin topluma hizmet etkinliğine ilişkin gözlem ve deneyimleri çözümlemesi ve yansıtması.

Yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet eğitiminin bileşenlerindendir?


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

En basit biçimiyle değerlendirildiğinde topluma hizmet eğitimi üç temel bileşenden oluşur (Hironimus-Wendt ve Lovell-Troy, 1999): 1. Öğrencilere öğretim programındaki kazanımlara bağlı olarak zorunlu ya da seçmeli ders bağlamında hizmet temelli etkinliklere katılma fırsatı sunulması. 2. Ders içeriği bağlamındaki kazanımları toplumdaki bireylerle etkin ve yapıcı bir işbirliği içinde edinilmesine yönelik öğretim üyesinin hizmet etkinliğini gerçekleştirecek ve bu hizmetten etkilenecek tarafları bilinçli olarak seçmesi ve bir araya getirmesi. 3. Öğrencilerin topluma hizmet etkinliğine ilişkin gözlem ve deneyimleri çözümlemesi ve yansıtması. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum