Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1126731

I. Din ve ondan doğan gruplar herhangi bir kültür çevresinde her türlü etkiden korunmuş, soyutlanmış olarak yaşar. II. Din ve ondan doğan grupların, hayatın bütün kısımları ve toplumun genel yapısı ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. III. Din ile toplum arasındaki ilişkiler tek yönlü değil, karşılıklı etki esasına dayanır. IV. Din; toplumu, toplumun kültürünü, toplumsal kurumları, toplumsal norm ve değerleri etkilediği gibi onlar da dini etkilemektedir.

Toplum-inanç etkileşimine yönelik yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

I ve II. maddelerde verilen bilgiler doğru değildir. Çünkü din ve ondan doğan gruplar herhangi bir kültür çevresinde her türlü etkiden korunmuş, soyutlanmış olarak yaşamaz; bilâkis kültürel hayatın bütün kısımları ile; evlilik veya aile, eğitim, ekonomi, siyaset, boş zamanlar, ahlâk, hukuk, sanat, teknoloji ve bilhassa toplumun genel yapısı, yani zümreler, sınıflar ve diğer sosyal tabakalar ve doğal olarak siyasî yapı ile sıkı bir ilişki halinde bulunurlar. Bu demektir ki din ile toplum arasındaki ilişkiler tek yönlü değil, karşılıklı etki esasına dayanır. Din toplum ilişkileri etkileşimsel ilişkiler olup din toplumu, toplumun kültürünü, toplumsal kurumları, toplumsal norm ve değerleri etkilediği gibi onlar da dini etkilemektedir. Bu durumda dinin sosyal boyutundan bahsedildiğinde, onun gerçekte toplumla karşılıklı ilişkilerinden ortaya çıkan boyut anlaşılmaktadır. Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum