Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1204319

Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu'nun sosyal sermayeye ilişkin görüşlerinden biridir?


Sosyal sermaye bireyin içinde bulunduğu koşullarla ilişkilidir ve daha çok sosyal etkileşimler üzerinden kurulur.

Sosyal sermaye toplumsal yapının bir görünüşüdür

Sosyal sermaye toplumda aktörler arasındaki ilişki ekseni üzerinde gelişir ve miras bırakılır

Sosyal sermayenin yaratılmasında toplum belirleyicidir.

Sosyal sermaye ağlar üzerinden yaratılan, bireylerin katılımıyla kazanılan ve
genişleyen bir olgudur


Yanıt Açıklaması:

Pierre Bourdieu'ya göre sosyal sermaye bireyin içinde bulunduğu koşullarla ilişkilidir ve daha çok sosyal etkileşimler üzerinden kurulur. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum