Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1245723

I. Devlet ve hükümetten bağımsızlık. II. Demokratik kurulum ve işleyiş. III. Gönüllüğe dayalı örgütlenme. IV. Yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma. V. Ekonomik karlılık güdülmemesi.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil toplum kuruluşlarının temel özelliklerindendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap E şıkkıdır. Sivil toplum kuruluşlarının temel özellikleri, devlet ve hükümetten bağımsızlık, demokratik kurulum ve işleyiş, gönüllüğe dayalı örgütlenme ve çalışma biçimi, yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma güç birliği, ekonomik karlılık güdülmemesi biçimde özetlemek olanaklıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum