Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1254291

Aşağıdakilerden hangisi sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardan olan modern yaklaşımı tanımlayan bir ifadedir? 


Sivil toplum kavramı devlet dışında genelde sosyal yarar ve dayanışma niteliklerine sahip bağımsız özerk topluluklar karşılığında kullanılmaktadır. 

Sivil toplum kavramı genelde devlet ile sivil toplum yapılarını ayrı görüp ilişkileri inceleyen bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. 

Sivil toplum kavramı, yerelleşme, gönüllüleştirme, demokratikleştirme eğilimleri ile ele alınmaktadır.

Sivil toplum kavramı devletle eşdeğer bir karşılık olarak kullanılmaktadır. 

Sivil toplum anlayışı Antik Yunan ve Roma uygarlıkları felsefesinden esinlenilerek oluşturulmuştur. 


Yanıt Açıklaması:

Modern yaklaşımlarda sivil toplum kavramı devlet dışında genelde sosyal yarar ve dayanışma niteliklerine sahip bağımsız özerk topluluklar karşılığında kullanılmaktadır

Yorumlar
  • 0 Yorum