Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #698281

I. İlişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon
II. Yönetsel liderlik
III. Merkezi koordinasyon
IV. Öğretim elemanı desteği ve katılımı
V. Öğrenciler tarafından sahiplenme
VI. Toplumsal ortaklıklar
Hutchison’a göre yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin temel sistem bileşenlerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, IV ve V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Hutchison’ın (2001) alana ilişkin bilimsel çalışmaları derlediği çalışmasında topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin altı temel sistem bileşeni tanımlanmıştır. Bunlar; (1) ilişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon, (2) yönetsel liderlik, (3) merkezi koordinasyon, (4) öğretim elemanı desteği ve katılımı, (5) öğrenciler tarafından sahiplenme ve (6) toplumsal ortaklıklardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum