Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699060

bilginin üretimiyle ilişkilidir ve okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır” görüşünü savunur?


Eleştirel eğitim kuramı

Davranışçı kuram

Klasik öğrenme kuramı

Bilişsel kuram

Yapılsalcı kuram


Yanıt Açıklaması:

Soruda belirtilen özellikler öncü kuramcıları arasında Paul Freire, Michael Apple ve Henry Giroux’un yer aldığı eleştirel eğitim kuramına aittir. Topluma hizmet eğitimi ve eleştirel kuramın öğretim programına ve okulun işlevlerine yönelik yaklaşımları değerlendirildiğinde her ikisininde de eğitimin yapısı ve süreçleri ile öğretim içeriğine odaklandıkları görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum