Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699511

Aşağıdakilerden hangisi Hutchison’ın (2001) topluma hizmet uygulamaları alanına ilişkin bilimsel çalışmaları derlediği çalışmasında topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin tanımladığı temel sistem bileşenlerden biri değildir?


Yönetsel liderlik

Merkezi koordinasyon

Öğretim elemanı desteği ve katılımı

Toplumsal farklılıklar.

Öğrenciler tarafından sahiplenme


Yanıt Açıklaması:

Zlotkowski’ye (1996) göre topluma hizmet eğitimi yüksek öğretimde akademik yapılarla daha etkili biçimde yapılandırılmalıdır ve yüksek öğretim sisteminde ikincil bir yapı olmaktan (Bringle ve diğerleri, 2000) çıkarılmalıdır. Bir başka deyişle topluma hizmet eğitimi yüksek öğretim kurumlarının temel sorumluluk ve görevi olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Hutchison’ın (2001) alana ilişkin bilimsel çalışmaları derlediği çalışmasında topluma hizmet eğitiminin yüksek öğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin altı temel sistem bileşeni tanımlanmıştır. Bunlar;
(1) ilişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon, (2) yönetsel liderlik, (3) merkezi koordinasyon, (4) öğretim elemanı desteği ve katılımı, (5) öğrenciler tarafından sahiplenme ve (6) toplumsal ortaklıklardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum