Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #700075

Hangisi topluma hizmet eğitimi için kullanılabilecek doğru bir ifade değildir?


Topluma hizmet eğitimi uygulama temelli eğitimden farklılık gösterir.

Eğitim sürecinde öğrenciler ve toplumsal paydaşlar öğrenme ortağı olarak kabul edilir.

Toplumdaki farklı kesimlerin topluma hizmet eğitimine bireysel ve örgütlü katılımı istenir.

Sivil toplum örgütleri amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri etkinliklerle topluma hizmet üretirler.

Topluma hizmet eğitimine yönelik uygulanan programların tüm eğitim kademelerinde uygulanması zorunludur.


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet eğitimin gerçekleşmesine yönelik standartlardan bazıları şu biçimde özetlenebilir (Deneyimsel Eğitim Ulusal Topluluğu, 1993):
- Toplumun gereksinmelerinin belli bir amaç doğrultusunda planlanan ve seçilen etkinliklerle daha iyi gerçekleştirilebilmesine yönelik toplumla ve toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması.
- Eğitim sürecinde öğrenciler ve toplumsal paydaşlar öğrenme ortağı olarak kabul edilir. Hizmet etkinliğinden doğan etkileşimle öğrencilerin ve paydaşların karşılıklı öğrenmesi ve ortak kazanımlara sahip olması.
- Eğitim örgütleri ile toplum arasında daha işlevsel bir ilişki kurularak çözüm ve gelecek temelli işbirliği yapılması ve eğitim örgütü ve toplum arasındaki mesafenin azaltılması.
- Topluma hizmet etkinliğinin amaçlarının ve süreçlerinin belirlenmesi, etkinlik aşamalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde öğrencilerin yapılandırılmış, sorgulayan ve çözüm üreten bir bakış açısı kazanması.
- Toplumdaki bireylerin sorun ve gereksinmelerini ortak bir akılla daha etkili biçimde belirlemeye yönelik fırsatlar yaratılması.
- Toplumdaki farklı kesimlerin bireysel ve örgütlü katılımının sağlanması.

Yorumlar
  • 0 Yorum