Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #942021

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin sosyal sermayenin gelişimine yönelik sunduğu fırsatlardan biri değildir?


Toplum içinde bireyselleşme eğilimlerinin gelişmesine katkı sunmak.

Sosyal ilişki ağlarıyla öğrencilerin sosyal sermayesinin gelişimine katkı sunmak.

Toplumsal sorunlara ilişkin öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirmek.

Paylaşılan değerlerin etkinlik temelinde hayata geçirilmesini sağlamak.

Ortak toplumsal bir kimlik ve anlamların inşa edilmesini sağlamak.


Yanıt Açıklaması:

A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü topluma hizmet etkinlikleriyle toplumda var olan insani, sosyal, kültürel, milli ve manevi değerlerin sistemdeki bireyselleşme ya da diğer nedenlerle erozyona uğraması veya yaşam pratiklerindeki anlamını kaybetmesinden doğan sosyal zaaf ve sorunlara yönelik çözüm ve müdahale stratejileri üretilir. Paylaşılan değerlerin etkinlik temelinde hayata geçirilmesi sosyal sermayeye katkı sağlar. Doğru cevap A’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum