Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1086970

Aşağıdakilerden hangisi Deneyimsel Eğitim Ulusal Topluluğunun, topluma hizmet eğitiminin gerçekleşmesine yönelik standartlarından biri değildir? 


Toplumsal örgütlerle işbirliği yapılması

Öğrenciler tarafından topluma hizmet etkinliğine ilişkin gözlem ve deneyimlerin çözümlenmesi ve yansıtılması

Eğitim süreci kapsamında öğrencilerin ve paydaşların karşılıklı öğrenmesi ve ortak kazanımlara sahip olması

Toplumdaki farklı kesimlerin bireysel ve örgütlü katılımının sağlanması

Öğrencilerin yapılandırılmış, sorgulayan ve çözüm üreten bir bakış açısı kazanması


Yanıt Açıklaması:

B seçeneğinde yer alan "Öğrenciler tarafından topluma hizmet etkinliğine ilişkin gözlem ve deneyimlerin çözümlenmesi ve yansıtılması" ifadesi Deneyimsel Eğitim Ulusal Topluluğunun, topluma hizmet eğitiminin gerçekleşmesine yönelik standartlarından biri değildir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum