Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1245763

I. Üniversiteler. II. Dernekler. III. Vakıflar. IV. Sendikalar. V. Mesleki kuruluşlar.

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları türlerindendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşları küçük farklılıklarla alan yazında genelde dernekler, vakıflar, sendikalar biçiminde ifade edilmektedir. Bununla birlikte baro ve meslek odalarını da kimi işlev farklılıkları dışında genel nitelikleri bakımından sivil toplum kuruluşu olarak betimlemek olanaklıdır. Bu bakımdan akademik perspektifle sivil toplum kuruluşları dernekler, vakıflar, sendikalar ve mesleki kuruluşları biçiminde dört grupta toplanabilir. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum