Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699052

Deneyimlerin eğitici bir nitelik taşımasına yönelik Dewey ‘in devamlılık ve etkileşim ilkeleri dışında yedi ölçüt ortaya konmuştur. “Deneyimi yaşayan bireyler gözlem yoluyla bilgi toplarlar, topladıkları bilgiyi işlerler, işledikleri bilgiyi yansıtırlar ve etkinliğe dönüştürürler.” fikrini savunan ölçüt hangisidir?


Sorgulama

Somut ve soyut bilgi

Yansıtıcı düşünme ve etkinlik

Yurttaşlık

Demokrasi


Yanıt Açıklaması:

Dewey’e göre düşünme ve eylem birbirinden ayrılmaz parçalardır. Yansıtma gözlemi gerektirir. Deneyimi yaşayan bireyler gözlem yoluyla bilgi toplarlar, topladıkları bilgiyi işlerler, işledikleri bilgiyi yansıtırlar ve etkinliğe dönüştürürler. Topluma hizmet eğitiminde öğrencilerin farklı durumlara ilişkin deneyimleri öğrencilerin gözlem yoluyla bilgiyi toplamaları, sorunu tanımlamaları, daha önceki bilgi ve deneyimleriyle neden sonuç ilişkilerini kurmaları, var olan durumu düşünerek akıl yürütmeleri ve eylemde bulunmalarını gerektirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum