Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702642

“Sivil toplum kuruluşları kamu yararına çalışan fakat kamu otoritesi dışında örgütlenmeler olarak betimlenir. Sivil toplum kuruluşları hükümet dışı veya devlet dışı örgütler anlamına gelmekte ve bu nitelikleriyle bir anlamda kamu organizasyonları dışında yasal örgütlenmeler olarak bilinmektedir. Sivil toplum kuruluşları merkezi ve yerel yönetimlerin denetimlerinin dışında ihtiyari kuruluşlardır.”
Yukarıda tanımı verilen sivil toplum kuruluşlarının genel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet ve hükümetten bağımsızlık

Demoktatik kurulum ve işleyiş

Gönüllülüğe dayalı örgütlenme ve çalışma biçimi

Yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma güç birliği

Ekonomik karlılık güdülmemesi


Yanıt Açıklaması:

Devlet ve hükumetten bağımsızlık özelliğinde sivil toplum kuruluşları kamu yararına çalışan fakat kamu otoritesi dışında örgütlenmeler olarak betimlenir. Sivil toplum kuruluşları hükümet dışı veya devlet dışı örgütler anlamına gelmekte ve bu nitelikleriyle bir anlamda kamu organizasyonları dışında yasal örgütlenmeler olarak bilinmektedir. Sivil toplum kuruluşları merkezi ve yerel yönetimlerin denetimlerinin dışında ihtiyari kuruluşlardır. Buradaki “denetim” dışılıktan kasıt, kurumsal yönetim, iş yapma, kuruluşun çalışma alanlarına ilişkin karar verme ve eylem süreçlerine ilişkin serbestliktir. Kuşkusuz sivil toplum örgütleri bulundukları ülke kamusal otoritesine karşı muhasebe işleyişi, var olan yönetsel ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde sorumluluk taşırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum