Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1203977

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden biri değildir?


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

29667 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Yanıt Açıklaması:

29667 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden biri değildir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum