Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699895

“Topluma hizmet eğitiminde öğrencilerin hizmet etkinliğini gerçekleştirecekleri durumlara ilişkin var olan sorunu tanımlamaları, sorunun çözümüne yönelik akıl yürütmeleri ve gereksinme duydukları yeni bilgileri edinmeleri gerekir.”
Yukarıda verilen tanım Le Garange’nin (2009), Dewey’in “deneyim felsefesi”nin iki ilkesinin dışında ve yine Dewey’in kavramsallaştırmalarına bağlı olarak ortaya koyduğu yedi ölçütten hangisinin altında yer verilmiştir?


Sorgulama

Yansıtıcı düşünme ve etkinlik

Eğitici bir proje niteliği

Somut ve soyut bilgi

Büyük bir topluluk


Yanıt Açıklaması:

Le Garange (2009) deneyimlerin eğitici bir nitelik taşımasına yönelik Dewey’in bu iki ilkesinin dışında, yine Dewey’in kavramsallaştırmalarına bağlı olarak yedi ölçüt ortaya koymuştur. Bu ölçütlerden “sorgulama” şu şekildedir; Dewey’e göre sorgulama bilimsel bir yöntemdir ve deneyimin bir bilimsel problem biçimine dönüştürülmesini gerektirir. Deneyim bir kez bilimsel bir problem haline dönüştürüldükten sonra sorgulama başlar. Sorgulama sürecinde var olan durum incelenir, sorunun çözümüne yönelik akıl yürütülür ve ihtiyaç duyulan bilgiler edinilerek işe koşulur. Topluma hizmet eğitiminde öğrencilerin hizmet etkinliğini gerçekleştirecekleri durumlara ilişkin var olan sorunu tanımlamaları, sorunun çözümüne yönelik akıl yürütmeleri ve gereksinme duydukları yeni bilgileri edinmeleri gerekir. Bir başka deyişle sorgulama gerektirmeyen etkinlikler topluma hizmet eğitimi etkinlikleri içinde tanımlanamaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum