Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701040

Dini salt sosyal boyutuna indirgemek; dinin mahiyetini sosyolojik anlamda dinin toplumsallığına indirgemek, dini, sadece gerçekliğin sosyal inşasının bir bölümü olarak görmek, dini sosyal gerçekliğin bir ürünü biçiminde ele almak demektir. Toplumun dine etkisinden bahsederken, onu salt toplumun bir işlevi olarak gören görüş hangisidir?


Liberalizm

Sosyalizm

Faşizm

Radonizm

Sosyal demokrasi


Yanıt Açıklaması:

Dini sosyal boyutuna indirgememeye dikkat etmek gerekmektedir. Sosyalizm dini salt toplumun bir işlevi olarak görerek bilimsel yaklaşıma aykırı düşmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum