Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701915

I. Ulusal
II. Ekonomik
III. Bireysel
IV. Kültürel
V. Toplumsal
VI. Siyasal
Yukarıdakilerden hangileri Sivil toplum kuruluşlarının işlevlerindendir?


I, II, IV, V

II, III, IV, V, VI

IV, V, VI

I, III, V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri Yıldırım (2004), Kabasakal (2008)’dan yararlanılarak siyasal, ekonomik, kültürel, bireysel ve toplumsal işlevler biçiminde beş alt başlıkta toplanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum