Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701937

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu türlerinden biri değildir?


Dernekler

Vakıflar

Okullar

Sendikalar

Mesleki kuruluşlar


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşları küçük farklılıklarla alan yazında genelde dernekler, vakıflar, sendikalar biçiminde ifade edilmektedir. Bununla birlikte baro ve meslek odalarını da kimi işlev farklılıkları dışında genel nitelikleri bakımından sivil toplum kuruluşu olarak betimlemek olanaklıdır. Bu bakımdan akademik perspektifle sivil toplum kuruluşları dernekler, vakıflar, sendikalar ve mesleki kuruluşları biçiminde dört grupta toplanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum