Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702519

Batı’da gelişen biçimiyle kulüp ya da cemiyet karşılığında kullanılmaktadır. Bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri ideal amaçları uzun vadede gerçekleştirmek için örgütlenme gereksinimden doğmuş örgütlenmelerdir. Çağdaş bağlamıyla dernek, ortak bir amaç, fikir veya çıkar etrafında resmi olarak örgütlenmiş insan topluluğudur. Türk hukukuna göre, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklardır. Tanımı verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


Vakıflar

Sendikalar

Mesleki Kuruluşlar

Dernekler

Kamu Kuruluşları


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’de kullanım şekliyle dernekler Batı’da gelişen biçimiyle kulüp ya da cemiyet karşılığında kullanılmaktadır. Bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri ideal amaçları uzun vadede gerçekleştirmek için örgütlenme gereksinimden doğmuş örgütlenmelerdir. Çağdaş bağlamıyla dernek, ortak bir amaç, fikir veya çıkar etrafında resmi olarak örgütlenmiş insan topluluğudur. Türk hukukuna göre dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum