Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702631

“Genelde devlet ile sivil toplum yapılarını ayrı görüp inceler. Bu yaklaşıma göre devlet ve sivil toplum ayrık öğelerdir. Devlet görevleri buna karşılık halkın ise hak ve sorumlulukları bulunan akılcı ve ekonomik öğelerdir. Sosyo-ekonomik ve politik yapı, yurttaşların çıkar grupları olarak örgütlü olmasını, devletin de yurttaş hak, görev ve sorumluluklarının düzenleyicisi olmasını öngörmektedir.” Tanımı verilen sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik yaklaşım

Modern yaklaşım

Güncel ve postmodern yaklaşım

Liberal ve toplumcu yaklaşım

Doğuştancı yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Liberal ve toplumcu bakış, genelde devlet ile sivil toplum yapılarını ayrı görüp ilişkileri inceleyen bir yaklaşımdır. Liberal yaklaşıma göre devlet ve sivil toplum ayrık öğelerdir. Devlet görevleri buna karşılık halkın ise hak ve sorumlulukları bulunan akılcı ve ekonomik öğelerdir. Sosyo-ekonomik ve politik yapı, yurttaşların çıkar grupları olarak örgütlü olmasını, devletin de yurttaş hak, görev ve sorumluluklarının düzenleyicisi olmasını öngörmektedir. Buna karşılık toplumcu kurama göre yurttaşlar belirledikleri değerlere göre bir toplumun üyeleri olup; bireysel görevlerini yerine getirip davranışlarını toplumsal amaçlarla örtüştürmeye çalışmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum