Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703045

“Eğitsel ve demoktatikleşme odaklı çalışmalar olan bu işlevler genel olarak yerel ve ulusal düzeyde folklorik değerlerin aktarılması-yaşatılması, kültürel entegrasyonun sağlanması, siyasetle ilgili olmakla birlikte demokrasi kültürünün yerleşip yaygınlaşması, kültürel kaynaşma –bütünleşme şeklinde özetlenebilir.”
Yukarıda kısaca özetlenmiş olan işlev sivil toplum kuruluşlarının hangi işlevidir?


Siyasal işlevler

Ekonomik işlevler

Bireysel işlevler

Toplumsal işlevler

Kültürel işlevler


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşlarının kültürel boyutlu işlevleri eğitsel ve demokratikleşme odaklı çalışmalardır. Bu kapsamda işlevler, genel olarak yerel ve ulusal düzeyde folklorik değerlerin aktarılması-yaşatılması, kültürel entegrasyonun sağlanması, siyasetle ilgili olmakla birlikte demokrasi kültürünün yerleşip yaygınlaşması, kültürel kaynaşma –bütünleşme şeklinde özetlenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum