Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1078638

I. Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır. II. Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar. III. Toplumsal gereksinmeler tanımlanır. IV Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir. V. Topluma hizmet eğitimi çerçevesinde dersin amaçlarına yönelik ödev ya da projelerle iç içe geçer.

Yukarıdakilerden hangileri, topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan özelliklerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Weiget’e (1998) göre topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan altı temel özelliği vardır. Bu özelliklerden ilk üçü toplumsal ve diğer üçü ise eğitimsel yöne vurgu yapar. Bu özellikler şu biçimde ifade edilebilir: 1. Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır. 2. Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar. 3. Toplumsal gereksinmeler tanımlanır. 4. Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir. 5. Topluma hizmet eğitimi çerçevesinde dersin amaçlarına yönelik ödev ya da projelerle iç içe geçer. 6. Ödev ya da projeler değerlendirilir ve notlanır. Dolayısıyla yukarıdakilerden tamamı, topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan özelliklerdendir. Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum