Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1078643

I. itim-öğretim. II. Bilimsel araştırma. III. Toplumsal katkı. IV. Ekonomiye katkı.

Yukarıdakilerden hangileri, üniversitelerin temel işlevlerindendir?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı olmak üzere geleneksel olarak tanımlanmış üç temel işlevi vardır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum