Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1125881

I. İnsanın kendisi dinin sistem haline gelişi ve kurumsallaşmasında rol oynamaz. II. İnanç-insan ilişkisi, inançtan insana, insandan inanca karşılıklı gidiş-gelişlerle gerçeklik kazanır. III. Yapılan araştırmalara göre dinî inanç, insanın zorunlu bir boyutunu oluşturmaktadır. IV. İnsan, tabiatı gereği inancı olmayan bir varlıktır.

Toplum ve dini inanç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

I ve IV. maddelerde verilen bilgiler doğru değildir. Çünkü insanın kendisi de dinin sistem haline gelişi ve kurumsallaşmasında baş aktördür ve insan, tabiatı gereği dindar (din ve inanç sahibi, dine mensup) bir varlıktır. Doğru cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum