Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1204318

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal sermayenin özelliğine ilişkin değildir?


Sosyal sermaye toplumda ilişki ağları üzerinden paylaşılır ve ilişki ağlarıyla gelişir

Sosyal sermaye kişiler ve nesiller arası geçişkendir

Sosyal sermaye toplumsal güven, dayanışma, bütünlük, sivil toplum ve kamuyla ilişkilidir

Sosyal sermaye bir toplumda bireylerin nitelikleri ve bu niteliklerinin gelişme ve üretme
kapasitesiyle ilişkisi üzerine odaklanır

Sosyal sermayenin yaratılmasında birey belirleyicidir.


Yanıt Açıklaması:

Sosyal sermayenin yaratılmasında birey değil toplumun kendisi belirleyicidir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum