Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701131

“İnsan, tabiatı gereği sosyal bir varlıktır” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?


E.Norbeck

E.Durkheim

İ.Haldun

P.L.Berger

K.Davis


Yanıt Açıklaması:

Yapılan araştırmalara göre dinî inanç, insanın zorunlu bir boyutunu oluşturmaktadır. İnsan, tabiatı gereği dindar (din ve inanç sahibi, dine mensup) bir varlıktır. İnsan, yine İbn Haldun’un (1332- 1406) ifade ettiği gibi tabiatı gereği sosyal bir varlıktır. O halde dinî inanç ve/veya din de tabiatı gereği toplumsal bir olgudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum