Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701144

Aşağıdakilerden hangisinde “inanç”ın genel anlamdaki karşılığı doğru verilmiştir?


Bir şey hakkındaki kesin kabul ve retleri, inanılan şey, öğreti veya hükmü ifade eder.

Genel anlamı ile dini inancı ifade eder.

Kanun, hüküm ve yargı gibi anlamların oluşturduğu bütünü ifade eder.

Borçlu olma, üstün gelme, idare etme, itaat, kulluk, kölelik etmenin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Bir işi mükerreren ve dikkatlice yapmaları ve dolayısıyla sürekli yapılan ibâdet ve ayinler ifade eder.


Yanıt Açıklaması:

İnanç, genel anlamda bir şey hakkındaki kesin kabul ve retleri, inanılan şey, öğreti veya hükmü, özel anlamda ise dinî inancı ifade eder. Dinî inanç ise inanılan dinin kabul edilmesini istediği şeyleri kesin kabul etmeyi ve reddedilmesini istediği hususları kesin reddetmeyi; kesin dinî kabul ve retleri; başka bir ifadeyle dinin mensuplarından tereddütsüz bir biçimde kabul edip bağlanmalarını istediği esasları içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum