Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #701147

Aşağıdakilerden hangisinde “din” kelimesinin İbranice’deki karşılı olan “dath” kelimesinin anlamı doğru verilmiştir?


Edebi yol, ezeli ve ebedî hakikat, ebedi kanun anlamlarını ifade eder.

Bir şey hakkında kesin kabul ve retleri, inanılan şey, öğreti veya hükmü ifade eder.

Kanun, hüküm ve yargı gibi anlamları ifade eder.

Bir işin, mükerreren ve dikkatlice yapılmasını ifade eder.

İtaat altına alma, köleleştirme, inanma, borçlu olmayı ifade eder.


Yanıt Açıklaması:

İbranice’de din karşılığı olarak kullanılan ‘dath’, kanun, hüküm ve yargı gibi anlamlara gelirken, yine İbranice’deki ‘tora’ sözcüğü köken itibariyle din, şeriat, hüküm, kanun, mezhep, ilim, eğitim gibi manalar taşımakta ve Sanskritçe’de dini karşılayan ‘sanatana dharma’, ebedi yol, ezelî ve ebedî hakikat, ebedi kanun gibi anlam içeriğine sahip bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum