Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #702496

I. Liberal yaklaşıma göre devlet ve sivil toplum ayrık öğelerdir.
II. Toplumcu kurama göre yurttaşlar belirledikleri değerlere göre bit toplumun üyeleri olup; bireysel görevlerini yerine getirip davranışlarını toplumsal amaçlarla örtüştürmeye çalışmalıdır.
III. Sivil toplum kavramının devletle eşdeğer bir karşılık olarak kullanılmaktadır.
Hangisi ya da hangileri Liberal ve Toplumcu bakışın özelliklerindendir?


I-II

II-III

Yalnız I

Yalnız II

I-III


Yanıt Açıklaması:

Liberal yaklaşıma göre devlet ve sivil toplum ayrık öğelerdir. Devlet görevleri buna karşılık halkın ise hak ve sorumlulukları bulunan akılcı ve ekonomik öğelerdir. Sosyo-ekonomik ve politik yapı, yurttaşların çıkar grupları olarak örgütlü olmasını, devletin de yurttaş hak, görev ve sorumluluklarının düzenleyicisi olmasını öngörmektedir. Buna karşılık toplumcu kurama göre yurttaşlar belirledikleri değerlere göre bir toplumun üyeleri olup; bireysel görevlerini yerine getirip davranışlarını toplumsal amaçlarla örtüştürmeye çalışmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum