Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #703084

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının çevre konusunda topluma hizmet çalışmalarından biri değildir?


Kitle iletişim ve bilişim araçları yardımıyla halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi

Çevrenin korunması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ilişkin kamuoyu oluşturulması

Çevre kurumlarından vergi alarak iyileştirme çalışmaları yapması

Çevre koruma, düzenleme ve geliştirilme politikalarının oluşturulmasında baskı grubu oluşturulması

Çevre planlama, koruma, düzenlenme ve geliştirme konusunda çalışanlar ile halkın, yaygın ve hizmet içi eğitim etkinlikleriyle eğitilmesi


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum kuruluşlarının çevre konusunda topluma hizmet çalışmaları şu biçimde sıralanabilir:
- Kitle iletişim ve bilişim araçları yardımıyla halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi,
- Çevre planlama, koruma, düzenlenme ve geliştirme konusunda çalışanlar ile halkın, yaygın ve hizmet içi eğitim etkinlikleriyle eğitilmesi,
- Çevreci kurumlara mali destek sağlanması,
- Çevrenin korunması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ilişkin kamuoyu oluşturulması,
- Çevre koruma, düzenleme ve geliştirilme politikalarının oluşturulmasında baskı grubu oluşturulması.

Yorumlar
  • 0 Yorum