Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #705845

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarından biridir?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri öğrencilerde demokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlar.


Yanıt Açıklaması:

Diğer tüm şıklar topluma hizmet eğitiminin toplumsal kazanımlara yönelik yararlarındanken 'Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlar.' şıkkı topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarındandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum