Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #956953

Aşağıdakilerden hangisi, devletin özgürlükçü değil otoriter olduğunu savunur?


Thomas Hobbes

Jean Jacques Roussea

John Locke

Max Weber

Georges Burdeau


Yanıt Açıklaması:

Devletin varlığını ve ortaya çıkışını açıklamaya yönelik en çok kabul gören kuram Sözleşmesi (Sosyal Kontrat) Kuramıdır. Bu kuramın temsilcilerine göre insanların kendi iradeleriyle yönetme, düzenleme ve gerektiğinde güç kullanma gibi haklarını bir üçüncü tarafa devrettikleri bir hukuksal durumdur. Bu üçüncü taraf devlettir. çıkan devlet sisteminde güç devlettedir ve devlet istediği zaman kuralları değiştirebilir. Sözleşme tek taraflıdır. Hobbes'a göre toplumsal sözleşmeyle ortaya çıkan devlet özgürlükçü değil otoriterdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum