Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1071382

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların belli şartlara bağlanmasının temel amaçlarından bir değildir? 


Temel sosyal sermaye olarak tanımlanan çocukların gelişimine erken yaşlarda katkı sağlamak. 

Çocukların okullara devamını sağlamak.

Toplumdaki sosyal dayanışmayı ve özgürlüğü arttırmak

Anne ve çocuk ölümlerini azaltmak

Sağlığa ilişkin şartları yerine getirerek ülkede sağlıklı nesiller yetiştirmek.


Yanıt Açıklaması:

Sosyal yardımların temel amaçları arasında; temel sosyal sermaye olarak tanımlanan çocukların gelişimine erken yaşlarda katkı sağlamak, Çocukların okullara devamını sağlamak, Anne ve çocuk ölümlerini azaltmak ve sağlığa ilişkin şartları yerine getirerek ülkede sağlıklı nesiller yetiştirmek yer alırken Toplumdaki sosyal dayanışmayı ve özgürlüğü arttırmak ise kapitalist sistemdeki devletin rolünü ifade eder. 

Yorumlar
  • 0 Yorum