Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1190071

I. Asgari bir gelir temin etmek. II. Sosyal güven şemsiyesi sunmak. III. Sosyal hizmetler sunmak. IV. Evrensel bir uluslaşma bakış açısı sağlamak.

Yukarıdakilerden hangileri, Briggs’e (1961) göre refah devletini tanımlamada, devletin örgütlenmiş gücünün ekonomik pazara müdahalelerindendir? 


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

IV. maddede verilen bilgi doğru değildir. Briggs’e (1961) göre refah devleti, devletin örgütlenmiş gücünün ekonomik pazarda üç temel yönde müdahalesi olarak tanımlanabilir. Bunlar: Asgari bir gelir temin etmek, Sosyal güven şemsiyesi sunmak ve Sosyal hizmetler sunmaktır. Doğru cevap D şıkkıdır.

 

Yorumlar
  • 0 Yorum