Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1245582

I. Siyasal katılım. II. Düzenli serbest seçimler. III. İktidara gelebilme olanağı bulunan muhalefetin varlığı. IV. Güçler ayrılığı ilkesi. V. Seçilen temsilcilerin yasama organını oluşturması.

Yukarıdakilerden hangileri, siyasal demokrasinin temel niteliklerindendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Siyasal demokrasinin temel nitelikleri olan etkin siyasal katılım, düzenli serbest seçimler, iktidara gelebilme olanağı bulunan muhalefetin varlığı, güçler ayrılığı ilkesi, seçilen temsilcilerin yasama organını oluşturması biçiminde özetlenebilir. Doğru cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum