Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699081

Topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarından biri olan öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunması neyi ifade etmektedir?


Bireyin gelecekte karşılaşabileceği güç durumların üstesinden gelmede ne ölçüde başarılı olabileceğine ilişkin kendi yargılarını içerir.

Benlik kavramını oluşturan bileşenlerden biridir ve ne olduğu ve ne olmak isteği arasındaki farka işaret eder.

Bireylerin kendilerinde var olan özelliklere ilişkin yine bireylerin kendileri tarafından yapılan değerlendirmeler olarak tanımlanabilir.

Topluma hizmet eğitimi dâhilinde öğrenciler bir toplumsal sorun ya da gereksinmeye yönelik proje temelli bir eylem içinde yer alırlar.

Öğrenciler akademik öğretim programlarında edindikleri bilgi ve becerileri uygulama düzeyinde bir sorunun çözümünde işe koşarlar.


Yanıt Açıklaması:

Öz yeterlik bir bireyin bir konuda gerekli etkinlikleri düzenleyip gerçekleştirme kapasitesine yönelik kendi yargısıdır. Öz yeterlik bireyin gelecekte karşılaşabileceği güç durumların üstesinden gelmede ne ölçüde başarılı olabileceğine ilişkin kendi yargılarını içerir. Öğrencilerin topluma hizmet eğitimi dâhilinde gerçek durumlara ilişkin gerçekleştirdikleri hizmet etkinlikleri, öğrencilerin var olan kapasitelerini uygulama düzeyinde işe koşmalarını gerektirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum