Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1070662

 1. Kamusal eğitim hizmeti içinde dezavantajlı grup olarak tanımlanabilecek yoksul ve engelli
  öğrencilerin gelişime yönelik projeler sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunar.
 2. Topluma hizmet eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projelerin toplumsal yarar güden amaçları
  öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirir.
 3. Yoksulluk ve diğer nedenlerle kamusal hizmetlerden yeterince veya hiç yararlanamayan
  kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler sosyal sermayenin niteliğini arttırır.
 4. Öğrencilere aktarılan bilgi ve beceri, edinilen bilgi ve beceriyle bütünleşir, proje etkinlikleriyle
  uygulaya dönüşür ve ilişki ağlarıyla paylaşılır ve değerlendirilir.                                                  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik topluma sunulan fırsatlardandır? 


I ve III 

I ve II 

II ve IV 

III ve IV 

II ve IV 


Yanıt Açıklaması:

Sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik hem öğrenciye hem de topluma birtakım fırsatlar sunulur. Bunlar arasında topluma yönelik fırsatlar şöyledir: 

 • Toplumsal sistem içinde dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek ve sosyal sermayenin bir
  parçası olan yoksul, yaşlı, hasta ve engellilere yönelik gerçekleştirilecek projeler bu kesimlere ve
  toplumun sosyal sermayesine katkı sağlar.
 • Yoksulluk ve diğer nedenlerle kamusal hizmetlerden yeterince veya hiç yararlanamayan
  kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler sosyal sermayenin niteliğini arttırır.
 • Kamusal eğitim hizmeti içinde dezavantajlı grup olarak tanımlanabilecek yoksul ve engelli
  öğrencilerin gelişime yönelik projeler sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunar.
 • Topluma hizmet etkinlikleriyle toplumda var olan insani, sosyal, kültürel, milli ve manevi
  değerlerin sistemdeki bireyselleşme ya da diğer nedenlerle erozyona uğraması veya yaşam
  pratiklerindeki anlamını kaybetmesinden doğan sosyal zaaf ve sorunlara yönelik çözüm ve
  müdahale stratejileri üretilir. Paylaşılan değerlerin etkinlik temelinde hayata geçirilmesi sosyal
  sermayeye katkı sağlar.
 • Topluma hizmet etkinlikleriyle paylaşılan değerler bağlamında amaçlı ve örgütlü ilişki ağları
  yeniden üretilir. Paylaşılan değerler, sahip olunan bireysel bilgi, beceri ve tutumlar bu ilişki
  ağları üzerinden paylaşılır ve ortak toplumsal bir kimlik ve anlam olarak yeniden üretilir.

Bu fırsatlar I ve III'te yer aldığından doğru cevap A şıkkıdır. 

Yorumlar
 • 0 Yorum