Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1071734

Aşağıdakilerden hangisi modern devlet anlayışının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmelerden biri değildir? 


Fransız İhtilali 

İstanbul Fethi 

Sanayi Devrimi 

Yerel Derebeylerin Zayıflaması 

Kent Soyluların Güçlenmesi 


Yanıt Açıklaması:

Modern devletin kökeni Batı Avrupa’da feodalitenin yıkılışı ile başlayan uluslaşma sürecine dayanır.
Yerel derebeylerin iktidarı kaybetmesi, kent soyluların güçlenerek iktidara aday olması, Fransız İhtilali,
Sanayi Devrimi ve ekonomik ve toplumsal dinamiklerin bu gelişmeler doğrultusunda şekillenmesi Batı
Avrupa’nın kendi dinamikleri içinde bugünkü modern devlet anlayışının başlangıcı olmuştur. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum