Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1245595

I. Bütünleştirici yaklaşım. II. Klasik Yaklaşım. III. Modern Yaklaşım. IV. Liberal ve Toplumcu Yaklaşım. V. Güncel ve Postmodern Yaklaşım.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardandır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlarının tarihsel gelişim içinde dört farklı evre geçirdiği

görülmektedir. Bu yaklaşımlar klasik, modern, liberal ve toplumcu, güncel ve postmodern yaklaşım

biçimde sıralanabilir. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum