Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #1245711

I. Göçebelik dönemi. II. Avcı-toplayıcı dönem. III. Endüstriyel gelişim evresi. IV. Süper sanayi toplumu. V. Bütünleşme evresi.

Yukarıdakilerden hangileri, makro bir bakış açısıyla incelendiğinde insanlık tarihinin sosyo-ekonomik bakımdan geçirdiği aşamalardandır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

İnsanlık tarihi makro bir bakış açısıyla incelendiğinde sosyo-ekonomik bakımdan üç aşama geçirdiği söylenebilir: Birincisi ağırlıklı olarak toprak ve tarıma dayalı avcı-toplayıcı dönemdir. İkincisi sanayi devrimine kitle üretimi, kitle dağıtımı, kitle tüketimi ve kitle eğitiminin egemen olduğu endüstriyel gelişim evresidir. Üçüncü aşama ise iletişim-bilişim teknolojisinin geliştiği bilgi toplumunun oluşageldiği, ulusal devletin rolünün dönüşğü ve demokrasinin sürekli geliştiği süper sanayi toplumudur. Doğru cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum