Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #698310

I. Toplumsal yapıda güç, bilgi ve bilginin üretimiyle ilişkilidir.
II. Bu anlamıyla eğitim sadece bilginin üretimi ve kazanılmasının ötesinde gücü kazanma ve meşrulaştırmaya yönelik politik bir anlam taşır.
III. Okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır.
IV. Öğrencilerin sorgulamadan depoladıkları bilgilerin kazanıldığı eğitim Freire tarafından “bankacı eğitim” olarak adlandırılır.
Yukarıdakilerden hangileri eleştirel eğitim kuramının özelliklerindendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Freire (1998) ve Giroux (1997)’a göre eleştirel eğitim kuramının özelliklerinden bazıları şu biçimde sıralanabilir: Toplumsal yapıda güç, bilgi ve bilginin üretimiyle ilişkilidir, bu anlamıyla eğitim sadece bilginin üretimi ve kazanılmasının ötesinde gücü kazanma ve meşrulaştırmaya yönelik politik bir anlam taşır, okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır, öğrencilerin sorgulamadan depoladıkları bilgilerin kazanıldığı eğitim Freire tarafından “bankacı eğitim” olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum