Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #699917

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlar arasında gösterilebilir?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.


Yanıt Açıklaması:

Topluma hizmet eğitiminin akademik bilgi ve becerilerle toplumsal konular arasında uygulama ve etkinlik temelli kurduğu ilişkinin bir diğer temel sonucu ise öğrencilerin bireysel gelişime yönelik elde ettikleri kazanımlardır. Edinilen akademik bilgilerin farklı bilgi alanlarına uygulama düzeyinde uyarlanması, öğrencilerin özsaygılarını, öz yeterliliklerini, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik sağladığı katkılar bu kazanımlardan bazılarıdır. Bireysel kazanımlar şu başlıklar altında değerlendirilebilir;
-Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin akademik ve sosyal düzeyde elde ettikleri kazanımları farklı farklı bilgi alanlarına uyarlamalarına yönelik fırsatlar sağlar.
-Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.
-Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.
-Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.
-Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum