Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #705776

Engelli bireylere karşı eşitsizliklerin farkına varılması ve bunların giderilmesine yönelik deneyimlerin zenginleşmesi topluma hizmet eğitiminin hangi toplumsal kazanıma yönelik faydasına örnek olabilir?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri öğrencilerde demokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet deneyimi ile öğrencilerde yurttaşlık sorumlulukları gelişir.


Yanıt Açıklaması:

Öğrenciler toplumsal yarara ilişkin hizmet etkinliklerinin amaçları ve hedef kitlenin talep ve özelliklerini belirlerken içinde dezavantajlı grupların da yer aldığı toplumsal kesimleri tanırlar. Farklı toplumsal gruplar arasında özellikle farklı konularda sunulan hizmetlere erişime yönelik eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin giderilmesine yönelik öğrencilerin hizmet etkinlikleri sosyal adalet kavramına yönelik deneyimlerinin zenginleşmesine neden olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum