Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #919489

Ekonominin canlanması, tüketimin tekrar artması ve büyümenin başlaması için devletin ekonomiye bir seri müdahalesini içeren görüşleriyle bilinen ekonomist kimdir?


Adam Smith

Keynes

David Ricordo

Weber

Briggs


Yanıt Açıklaması:

Keynesyen Ekonomi ve Devlet: 1929 dünya ekonomik buhranı ile birlikte işsizlik başta olmak üzere birçok ekonomik ve sosyal sorun ortaya çıkmıştır. Keynes, ekonominin canlanması, tüketimin tekrar artması ve büyümenin başlaması için devletin ekonomiye bir seri müdahalesini içeren görüşleriyle sonuçları itibariyle devletin sosyal rollerini yeniden tanımlayan yeni bir yaklaşımı ileri sürmüştür.

Bu dönemde devletler hükümetleri aracılığıyla eğitim, sağlık, iş eğitimi başta olmak üzere, temel alt yapı yatırımları olarak kabul edilen yol, baraj ve demiryolları gibi kamu mal ve hizmetlerine yatırım yapmaya başlamıştır. Devletlerin ekonomik ve sosyal sorunların çözümlerine yönelik yeni rol ve işlevleri tanımlanmaya başlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum