Topluma Hizmet Eğitimi Deneme Sınavı Sorusu #959629

Hangisi sosyal sermayenin yaratılmasında toplumun belirleyici olduğunu savunur?


James Coleman

Robert D. Putnam

Thomas Hobbes

Jean Jacques Rousseau

John Locke


Yanıt Açıklaması:

Putnam’a göre sosyal sermayenin yaratılmasında toplum belirleyicidir. Özellikle sivil toplum örgütleri, sendikalar, dinsel gruplar sosyal sermayenin üretilmesinde ve paylaşılmasında esastır. Sosyal sermaye ağlar üzerinden yaratılan, bireylerin katılımıyla kazanılan ve genişleyen bir olgudur (Aydemir, 2011). Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum